Grannie Green Revivial

For post before Aug 09, please read it with Traditional Chi Big 5 Code

綠太婆

綠太婆對美國颶風卡特里娜的看法:
「美國成日射野上天,唔好呀,所以咪咁囉。個天?嫁,搞個天,點得嫁。」(那批知識份子長篇大論寫什麼「敬畏自然」,太婆佢幾句搞掂啦。)

綠太婆最怕係乜?
「阿公響,雷公燒炮杖」行雷時,綠太婆的口頭嬋(掩住雙耳講)

綠太婆最環保的事情:
等成棚牙甩哂先至肯去配假牙,費事要剩返兩隻真牙又一副假牙,剩番一隻真牙又一副假牙,無哂牙又一副假牙,省資源也。「咁無假牙點食野呀?」綠婆婆問。「個攣吞囉。」綠太婆答。(而家綠太婆終於有棚假牙啦,仲成日醫起棚牙添。)

綠太婆最愛做的運動:
糴(音笛)米!即係買米也。「我一手抽起四包米呀!我呀,叻過好多後生。」(綠太婆就係鍾意認叻。)
結果係搞到床下底全部金X米。嘩,點食得哂呀!

綠太婆點評迪士尼樂園:
「唔去!D假老鼠,有乜好睇。以前廣州大新公司都有得睇啦。」

綠太婆最愛問的問題:
「我肉唔肉酸呀。」(仲係咁貪靚)

September 19, 2005 - Posted by | random thoughts

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: